HyperDic: 1

Index Català > 48 paraules comencen amb 1:

1 | 1-dodecanol | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 1000000000 | 1000è | 100è | 11 | 11-plus | 11 de novembre | 12 | 120 | 12 d'octubre | 12 de febrer | 13 | 14 | 144 | 14 d'abril | 14 de juny | 15 | 15 d'agost | 15 minutes | 16 | 17 | 1728 | 17 de març | 17 de setembre | 18 | 19 | 1900s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 19 de gener | 1 d'agost | 1 de gener | 1 de juliol | 1 de maig | 1 de novembre

There are 65762 Catalan words in this edition of the HyperDic 3.1 online hyper-dictionary.

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict