HyperDic: àr

Index Català > 28 paraules comencen amb àR:

àrab | àrbitre | àrea | àrea auditiva | àrea cortical | àrea d'associació | àrea de Broca | àrea de coneixement | àrea de descans | àrea de servei | àrea de superfície | àrea de Wernicke / Àrea de Wernicke | àrea frontal | àrea geogràfica | àrea motora | àrea motriu | àrea recreativa | àrea rural | àrea sensomotora | àrea sensomotriu | àrea temàtica | àrea urbana | àrea visual | ària | àrid | àries / Àries | Àrnica / àrnica | àrtic

There are 65762 Catalan words in this edition of the HyperDic 3.1 online hyper-dictionary.

©2001-21 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict