HyperDic: genus_denisonia

Català > 1 sentit de l'expressió genus denisonia:
NOManimalgenus denisonia, denisoniacopperheads
Català > genus denisonia: 1 sentit > nom 1, animal
Sentitcopperheads.
Sinònimdenisonia
Membre deelàpidscobras
Generalgènere de rèptils, rèptilsA genus of reptiles
AnglèsDenisonia, genus Denisonia
Espanyoldenisonia, Denisonia, género Denisonia, genus denisonia

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict