HyperDic: callophis

Català > 1 sentit de la paraula callophis:
NOManimalcallophis, calliophis, genus calliophis, genus callophisAsian coral snakes
Català > callophis: 1 sentit > nom 1, animal
SentitAsian coral snakes.
Sinònimscalliophis, genus calliophis, genus callophis
Membre deelàpidscobras
Generalgènere de rèptils, rèptilsA genus of reptiles
AnglèsCalliophis, genus Calliophis, Callophis, genus Callophis
Espanyolcalliophis, Calliophis, callophis, Callophis, género Calliophis, género Callophis, genus calliophis, genus callophis

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict