HyperDic: ad_blitz

Català > 1 sentit de l'expressió ad blitz:
NOMactad blitz, campanya publicitàriaan organized program of advertisements
Català > ad blitz: 1 sentit > nom 1, act
SentitAn organized program of advertisements.
Sinònimcampanya publicitària
Específiccampanya de vendesAn advertising campaign intended to promote sales
Generalcampanya, causa, movimentA series of actions advancing a principle or tending toward a particular end
Anglèsadvertising campaign, ad campaign, ad blitz
Espanyolad blitz, bombardeo publicitario, campaña de publicidad, campaña publicitaria

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict