HyperDic: tolva_para_carbón

Español > 1 sentido de l'expresión tolva para carbón:
NOMBREartifacttolva para carbóna chute for coal
Español > tolva para carbón: 1 sentido > nombre 1, artifact
SentidoA chute for coal.
Generaltobogánsloping channel through which things can descend
Ingléscoal chute

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict