HyperDic: silíceo

Español > 1 sentido de la palabra silíceo:
ADJETIVOpertsilíceorelating to or containing or resembling silica
Español > silíceo: 1 sentido > adjetivo 1, pert
Sentidorelating to or containing or resembling silica.
Ingléssiliceous, silicious
Catalánsilicícola
Nombresdióxido de silicio, óxido de silicio, síliceA white or colorless vitreous insoluble solid (SiO2)

©2001-22 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict