HyperDic: respetuosamente

Español > 1 sentido de la palabra respetuosamente:
ADVERBIOallrespetuosamentein a respectful manner
Español > respetuosamente: 1 sentido > adverbio 1
SentidoIn a respectful manner.
Inglésrespectfully
Catalánrespectuosament
AdjetivorespetuosoFull of or exhibiting respect

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict