HyperDic: desde_ahí

Español > 1 sentido de l'expresión desde ahí:
ADVERBIOalldesde ahífrom that place or from there
Español > desde ahí: 1 sentido > adverbio 1
SentidoFrom that place or from there.
Inglésthence, therefrom

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict