HyperDic: óxido_de_aluminio

Español > 1 sentido de l'expresión óxido de aluminio:
NOMBREsubstanceóxido de aluminio, alúminaany of various forms of aluminum oxide occurring naturally as corundum
Español > óxido de aluminio: 1 sentido > nombre 1, substance
SentidoAny of various forms of aluminum oxide occurring naturally as corundum.
Sinónimoalúmina
Generalcorindón, corundomVery hard mineral used as an abrasive
Inglésalumina, aluminum oxide, aluminium oxide
Catalánalúmina, òxid d'alumini

©2001-23 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict