HyperDic: ave

English Index > 39 words start with AVE:

Ave Maria | avellan | avellane | Avena | Avena barbata | Avena fatua | Avena sativa | Avene sterilis | avenge | avenged | avenger | avens | aventail | aventurine | avenue | aver | average | average cost | average out | averageness | Averell Harriman | averment | Averrhoa | Averrhoa bilimbi | Averrhoa carambola | Averroes | averse | aversion | aversion therapy | aversive | aversive conditioning | aversive stimulus | avert | avertable | avertible | averting | Aves | Avesta | Avestan

There are 147478 English words in this edition of the HyperDic 3.1 online hyper-dictionary.

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict