HyperDic: insensibilitzat

Català > 1 sentit de la paraula insensibilitzat:
ADJECTIUallinsensibilitzat, insensiblelacking sensation
Català > insensibilitzat: 1 sentit > adjectiu 1
Sentitlacking sensation.
Sinòniminsensible
Anglèsasleep, benumbed, numb
Espanyolentumecido, insensibilizado, insensible
Nomsentumiment, paràlisipartial or total lack of sensation in a part of the body

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict