HyperDic: llun

Index Català > 9 paraules comencen amb LLUN:

lluna | lluna creixent | lluna de mel | lluna nova | lluna plena | llunació | llunyania | llunyà | llunàtic

There are 65762 Catalan words in this edition of the HyperDic 3.1 online hyper-dictionary.

©2001-24 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict