HyperDic: gravadora_magnètica

Català > 1 sentit de l'expressió gravadora magnètica:
NOMartifactgravadora magnèticarecorder consisting of equipment for making records on magnetic media
Català > gravadora magnètica: 1 sentit > nom 1, artifact
Sentitrecorder consisting of equipment for making records on magnetic media.
EspecíficmagnetòfonA magnetic recorder using magnetic tape
Generalequip de gravació, equip d'enregistramentequipment for making records
Anglèsmagnetic recorder
Espanyolgrabadora magnética, grabadora, grabador

©2001-21 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict