HyperDic: detracció

Català > 1 sentit de la paraula detracció:
NOMactdetracció, maldiençaan act that incriminates someone on a false / false / false charge
Català > detracció: 1 sentit > nom 1, act
SentitAn act that incriminates someone on a false / false / false charge.
Sinònimmaldiença
Anglèsframe-up, setup
Espanyolconfiguración, montaje, trama, trampa

©2001-20 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict