HyperDic: quántizació

Català > 1 sentit de la paraula quántizació:
NOMactquántizació, quantificació, quantitzacióthe act of dividing into quanta or expressing in terms of quantum theory
Català > quántizació: 1 sentit > nom 1, act
SentitThe act of dividing into quanta or expressing in terms of quantum theory.
Sinònimsquantificació, quantització
Generaldivisió, particióThe act or process of dividing
Anglèsquantization, quantisation
Espanyolcuantificación, cuantización

©2001-20 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict