HyperDic: capital_de_qatar

Català > 1 sentit de l'expressió capital de Qatar:
NOMlocationcapital de Qatar, Dohathe capital and chief port of Qatar
Català > capital de Qatar: 1 sentit > nom 1, location
SentitThe capital and chief port of Qatar.
SinònimDoha
Espècimen decapital de nacióThe capital city of a nation
Part deKatar, QatarAn Arab country on the peninsula of Qatar
AnglèsDoha, Bida, El Beda, capital of Qatar
MegaDoc Tag Dictionary

©2001-16 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict