HyperDic: xarrupar

Català > 1 sentit de la paraula xarrupar:
VERBconsumptionxarrupar, libar, xuclardrink in sips
Català > xarrupar: 1 sentit > verb 1, consumption
Sentitdrink in sips.
Sinònimslibar, xuclar
Generalbeure, prendre's, prendretake in liquids / liquids
Anglèssip
Espanyolsorber
Nomsglop, xarrupA small drink

©2001-21 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict