HyperDic: suplicaci├│

Català > 1 sentit de la paraula suplicació:
NOMactsuplicació, súplicathe act of communicating with a deity (especially as a petition or in adoration or contrition or thanksgiving)
Català > suplicació: 1 sentit > nom 1, act
SentitThe act of communicating with a deity (especially as a petition or in adoration or contrition or thanksgiving).
Sinònimsúplica
EspecíficbenediccióThe act of praying for divine protection
devoció(usually plural) religious observance or prayers (usually spoken silently)
Generaladoració, culteThe activity of worshipping
Anglèsprayer, supplication
Espanyolsuplicación, súplica
Verbspregar, resaraddress a deity, a prophet, a saint or an object of worship

©2001-21 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict