HyperDic: serotonina

Català > 1 sentit de la paraula serotonina:
NOMsubstanceserotonina, 5-hidroxitriptaminaa neurotransmitter involved in e.g. sleep and depression and memory
Català > serotonina: 1 sentit > nom 1, substance
SentitA neurotransmitter involved in e.g. sleep and depression and memory.
Sinònim5-hidroxitriptamina
Anglèsserotonin, 5-hydroxytryptamine
Espanyol5-hidroxitriptamina, serotonina

©2001-18 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict