HyperDic: obstructiu

Català > 1 sentit de la paraula obstructiu:
ADJECTIUallobstructiu, obstruccionistapreventing movement
Català > obstructiu: 1 sentit > adjectiu 1
Sentitpreventing movement.
Sinònimobstruccionista
Generalpreventiutending to prevent or hinder
Anglèsclogging, hindering, impeding, obstructive
Espanyolentorpecedor, obstructor
Verbsblocar, obstruirBlock passage through

©2001-19 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict