HyperDic: libar

Català > 1 sentit de la paraula libar:
VERBconsumptionlibar, xarrupar, xuclardrink in sips
Català > libar: 1 sentit > verb 1, consumption
Sentitdrink in sips.
Sinònimsxarrupar, xuclar
Generalbeure, prendre's, prendretake in liquids / liquids
Anglèssip
Espanyolsorber
Nomsglop, xarrupA small drink

©2001-21 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict