HyperDic: joc_de_mans

Català > 1 sentit de l'expressió joc de mans:
NOMactjoc de mans, escamoteig, passapassa, presdigitació, trampamanual dexterity in the execution of tricks
Català > joc de mans: 1 sentit > nom 1, act
Sentitmanual dexterity in the execution of tricks.
Sinònimsescamoteig, passapassa, presdigitació, trampa
Generalil·lusió, màgia, truc de màgia, trucAn illusory feat
Anglèsprestidigitation, sleight of hand
Espanyolescamoteo, juego de manos, juegos de manos, pasapasa, prestidigitación

©2001-20 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict