HyperDic: òr

Index Català > 26 paraules comencen amb òR:

òrbita | òrgan | òrgan auditiu | òrgan contràctil | òrgan d'una planta | òrgan de Corti / Òrgan de Corti | òrgan de la parla | òrgan efector | òrgan erèctil | òrgan excretori | òrgan extern | òrgan intern | òrgan legislador | òrgan olfactiu | òrgan reproductiu intern femení | òrgan reproductiu intern masculí | òrgan respiratori | òrgan secretatori | òrgan segretatori | òrgan sensorial | òrgan vegetal | òrgan vital | òrgans genitals | òrgans reproductors | òrgans sexuals | òrix

There are 65762 Catalan words in this edition of the HyperDic 3.1 online hyper-dictionary.

©2001-20 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict