HyperDic: fitonadiona

Català > 1 sentit de la paraula fitonadiona:
NOMsubstancefitonadiona, filoquinona, vitamina K1a form of vitamin K
Català > fitonadiona: 1 sentit > nom 1, substance
SentitA form of vitamin K.
Sinònimsfiloquinona, vitamina K1
Generalvitamina KA fat-soluble vitamin that helps in the clotting of blood
Anglèsvitamin K1, phylloquinone, phytonadione
MegaDoc Tag Dictionary

©2001-16 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict