HyperDic: amo_de_la_casa

Català > 1 sentit de l'expressió amo de la casa:
NOMperson amo de la casasomeone who owns a home
Català > amo de la casa: 1 sentit > nom 1, person
Sentitsomeone who owns a home.
Generalamo, mestressa, posseïdora, posseïdor, possessora, possessor, propietària, propietariA person who owns something
Anglèshomeowner, householder
Espanyolamo de la casa, dueña de casa, dueño de casa
Nomscasa, família, llarA social unit living together

©2001-20 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict