HyperDic: és_a_dir

Català > 1 sentit de l'expressió és a dir:
ADVERBIallés a diras follows
Català > és a dir: 1 sentit > adverbi 1
SentitAs follows.
Anglèsnamely, viz., that is to say, to wit, videlicet
Espanyoles decir, o sea

©2001-18 · HyperDic hyper-dictionary · Contact

English | Spanish | Catalan
Privacy | Robots

Valid XHTML 1.0 Strict